La importància de l’adherència als tractaments

adherència als tractaments

Clica a la imatge per accedir al cartell en PDF

La manca d’adherència al tractament és un problema prevalent i rellevant a la nostra societat, sobretot quan parlem de malalties cròniques. Es calcula que entre un 20-50% dels pacients no prenen correctament la seva medicació, encara que aquest percentatge varia segons cada malaltia. Aquestes xifres, descrites des de fa quatre dècades, continuen vigents en els nostres dies evidenciant la dificultat que tenen els sistemes de salut, els professionals sanitaris i els propis pacients per trobar la forma més efectiva d’abordar aquest problema.

La no adherència suposa un dels principals problemes associats a la manca d’efectivitat dels tractaments. Per tot això, cada 15 de novembre se celebra el Dia Mundial de l’Adherència al Tractament, amb l’objectiu de conscienciar a la població sobre la importància de prendre els tractaments prescrits de forma adequada i responsabilitzar-se de la seva salut.


Concepte d’adherència

Hi ha diferents maneres per definir “la presa no adequada de la medicació”: els més rellevants són compliment i adherència que s’han considerat sinònims durant molts anys.

El compliment es defineix com el grau en què el pacient segueix les recomanacions del metge, tenint un rol passiu. No obstant això, l’adherència és un concepte més complex en què es té en compte l’acceptació, per part del pacient, de les recomanacions proposades pel seu metge, amb una major vinculació entre pacient  i prescriptor.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) inclou dintre del concepte d’adherència les recomanacions sobre canvis en els hàbits de vida i en la dieta, destacant la participació activa del pacient en la presa de decisions.


Causes de no-adherència als tractaments

Alguns dels motius identificats pels que els pacients poden presentar dificultats a l’hora de seguir les indicacions per la correcta presa del seu tractament són:

 • Dificultat per recordar-se de com i quan han de prendre la medicació.
 • Mala tolerància al tractament.
 • Por a l’estigmatització per motius religiosos, morals, ètics…
 • Manca de coneixement de la malaltia.

És important comunicar al professional sanitari qualsevol problema de no adherència per poder-lo abordar i millorar la qualitat de vida del pacient.

adherència als tractaments

Clica a la imatge per accedir al díptic (en PDF)


Conseqüències de la manca d’adherència

Segons l’OMS, les conseqüències d’una adherència inadequada són diverses:

 • Manca de resposta al tractament o resposta reduïda
 • Empitjorament de l’estat de salut
 • Augment de les visites a urgències i de les hospitalitzacions
 • Abandonament dels tractaments

El resultat final d’aquestes situacions és una reducció en la qualitat i l’esperança de vida dels pacients  i un increment de la despesa sanitària.

Per aquests motius, la manca d’adherència és actualment un veritable problema de salut, l’abordatge del qual ha de ser prioritari per tots els agents implicats: el sistema sanitari, els professionals i els pacients.


Estratègies per millorar de l’adherència

Tot i que cal continuar treballant en nous models d’intervenció per millorar l’adherència, algunes eines que poden ajudar són:

 • Sistema personalitzat de dosificació (SPD): envàs especial preparat a les oficines de farmàcia per poder accedir fàcilment a la medicació diària i evitar confusions.
 • Programació d’alarmes o recordatoris als telèfons mòbils: a través de calendaris o APP dissenyats especialment per a facilitar l’adherència.
 • Programes de formació a pacients i familiars/cuidadors.
 • Reduir la complexitat del pla terapèutic adequant-lo a les necessitats del pacient.


Punts claus

 • Els plans terapèutics poden resultar complexos.
 • Una mala adherència pot comportar un empitjorament de la malaltia.
 • És important comunicar els possibles problemes d’adherència.
 • Existeixen eines per facilitar la presa correcta dels medicaments.

 

#DiaAdherencia2018

 

By |2019-03-15T13:37:20+00:00novembre 15th, 2018|Farmàcia|0 Comments