Unitat d’hospitalització quirúrgica

L’hospitalització convencional és aquella dirigida als pacients amb alguna patologia mèdica o quirúrgica que, per la seva situació clínica i per tal de  millorar el seu estat de salut, necessiten una atenció continuada que no es pot prestar de forma ambulatòria.

La cirurgia d’hospitalització compren les intervencions quirúrgiques realitzades sota diferent tipus d’anestèsia que després de la intervenció requeriran d’una estada hospitalària amb ingrés a una unitat d’hospitalització quirúrgica.

Les unitats d’hospitalització quirúrgiques són espais d’ingrés a on s’apliquen cures especialitzades per torns de 24 h. El treball diari que desenvolupen els professionals d’aquesta àrea constitueix l’element central dels dies d’ingrés dels pacients.

La infermeria en les unitats quirúrgiques

Pacient a unitat d’hospitalització quirúrgica

El treball multidisciplinar

L’acurada coordinació entre els membres de l’equip permet abordar tasques de diferents disciplines que incideixen directament en la qualitat de l’atenció prestada al pacient que requereix la realització d’un procediment quirúrgic.

L’equip quirúrgic treballa mitjançant l’ús de procediments normalitzats i consensuats, l’aplicació individualitzada de plans de cures especialitzats i amb aquells procediments que garanteixen el pla de seguretat al pacient avaluats per indicadors de qualitat assistencial.

El principal objectiu dels professionals és proporcionar el tractament, les cures assistencials i la formació adequats a la situació clínica del pacient ingressat fins al moment de l’alta per tal de fomentar la seva autonomia i la seva pròpia auto-cura garantint, si és necessari, la continuïtat assistencial. 

La infermeria d’hospitalització quirúrgica

Durant l’hospitalització, cada pacient ingressat a l’Hospital General de Granollers tindrà assignada una infermera referent que gestionarà tant les cures que precisi com qualsevol incidència durant la seva estada, dintre de les competències que li corresponen com a professional d’infermeria.

El personal assistencial d’infermeria fomentarà l’educació sanitària per implicar en l’auto-cura al pacient i a la família per tal d’assolir com a objectiu de salut el màxim d’autonomia possible al moment de l’alta.

La infermeria en les unitats quirúrgiques

Treball d’equip d’infermeria

 

Eloïsa Micó, Lourdes Molero, Anna Mª Rosa, Mireia Santos, coordinadores assistencials de les unitats quirúrgiques

Marian Martos, cap d’àrea de les unitats quirúrgiques

By |2018-03-16T12:31:47+00:00novembre 10th, 2017|Infermeria|0 Comments