El repte de la medicina del dolor

El dolor és la principal causa de consulta mèdica al món. El dolor pot produir-se per diversos mecanismes biològics que sovint es tracten i desapareixen al moment sense major importància. No obstant això, a vegades va més enllà afectant l’equilibri fisiològic, funcional, emocional i social de les persones que ho pateixen. És llavors quan hem de saber què és la Medicina del Dolor.

El dolor està present en moltes malalties i és, per tant, una malaltia, i la lluita de la medicina especialitzada en el dolor és poder erradicar aquest sofriment del pacient disposant de professionals amb una formació específica en dolor per aconseguir el seu alleujament a escala universal.

El dolor crònic, epidèmia que afecta milions de persones a tot el món, constitueix una malaltia silenciosa, invisible pels qui no ho pateixen.

El dolor representa, per als professionals i el conjunt de la societat, un repte el fer visible l’intangible: comprenent el dolor del pacient i tractant-ho de manera precisa i personalitzada, donant-los el suport i les eines terapèutiques i informatives per al seu millor maneig i control.

En els últims anys el tractament de l’abordatge del dolor ha canviat de manera notòria. Abans el tractament es basava més en les “pastilles“; avui dia disposem de diversos procediments, com les denominades “tècniques intervencionistes“ que aborden el seu tractament a les àrees específiques on el dolor s’origina i es projecta.

Des que naixem fins que morim sempre ens acompanya el dolor, una sensació emocional i subjectiva, aguda o crònica, amb freqüència insuportable, que es genera per una lesió dels nostres teixits en la major part dels casos i que pren cos en el nostre sistema nerviós a través de les neurones.

Tots els sistemes sanitaris presten la màxima atenció al dolor dels pacients i tots els metges i el personal d’infermeria apliquen els procediments més avançats per calmar el dolor. Per obtenir un hospital “sense dolor” aquests tractaments s’han d’administrar de forma més àgil i conforme a la seva causa, sense perdre temps en el circuit assistencial. Per a això, s’han implementat circuits de tractament d’acció ràpida del dolor en pacients ingressats a l’Hospital per donar ràpida resposta en el tractament del dolor agut o sobre aguditzat i circuits d’alta resolució a Consultes Externes per al tractament del dolor crònic amb descompensació aguda per agilitar al màxim els recursos disponibles (com les visites telefòniques que ens permeten una major immediatesa de resposta i facilitar l’atenció especialitzada en medicina del dolor per a tots els nostres pacients).

En definitiva, sempre busquem la millor atenció especialitzada juntament amb la màxima rapidesa i seguretat per al tractament i alleujament del dolor. I així procurem atendre la nostra màxima “quan mes lluny del dolor, millor”.

 

Dra. Regina Sopena
Cap Servei d’Anestesia

Dr. J. López Garrido
Responsable de la Unitat de Dolor

By |2019-03-15T13:37:58+00:00abril 12th, 2018|Anestesia|0 Comments