El càncer: podem evitar-lo? Quins són els factors de risc?

El càncer es considera una epidèmia en l’àmbit mundial d’enormes dimensions, i es preveu que vagi en augment. Actualment, 8,2 milions de persones al món moren de càncer, xifra que inclou 4 milions de morts prematures (persones en edats compreses entre els 30 i els 69 anys).

Davant aquest escenari, ens enfrontem a algunes preguntes: el càncer, pot evitar-se? I quina és la contribució estimada del risc de morir per càncer en relació a factors de risc coneguts? El tabac i la dieta i l’obesitat suposen un risc del 30%; la vida sedentària, els factors ocupacionals, l’historial familiar, els virus i altres agents biològics, i els factors perinatals i de creixement suposen un risc del 5%, entre altres factors amb menys incidència.

Pel que fa a les contribucions evitables de patir un càncer (1 de cada 3 casos), el 20% es deu a factors biològics (infeccions víriques/bacterianes), el 30% a factors ambientals (exposició al sol, obesitat, estil de vida sedentari, ambiental) i el 40% a comportament social (dieta, tabac, alcohol).

Mortalitat per càncer de causes no genètiques

Aproximadament un 30% de les morts mundials per càncer són degudes a cinc factors de risc conductuals i dietètics:

 • Índex de massa corporal elevat
 • Dieta: ingesta reduïda de fruites i verdures
 • Manca d’activitat física
 • Consum de tabac
 • Consum d’alcohol
 • Altres factors.

Quins són aquests factors de risc?

 • El tabac és el factor de risc més important, i és la causa d’un 22% de les morts mundials per càncer en general.
 • Excés de pes o l’obesitat
 • Dietes amb consum insuficient de fruites i hortalisses
 • Inactivitat física
 • Begudes alcohòliques
 • Infeccions per PVH i VHB són responsables de fins a un 20% de les morts per càncer als països d’ingressos baixos i mitjans.
 • Radiacions ionitzants i no ionitzants
 • Exposició laboral
 • Contaminació de l’aire, aigua i sòl
 • Fum generat en l’habitatge per la crema de combustibles sòlids.
Servei d'Oncologia Mèdica: el càncer

Percentatges d’obesitat a població d’adults a Europa

Índex de massa corporal (IMC)

L’IMC es calcula dividint el pes en kg per l’alçada² en metres (per exemple: per a un pes de 76 kg i 1,65 metres d’alçada, 76/1,65²=76/2,7225=27.9: el IMC és de 27.9).

 • Per sota: < 18.5
 • Normopes: 18.5-24.9
 • Sobrepès: 25-29.9
 • Obesitat: ≥ 30
 • Obesitat Mòrbida: ≥ 40.

Mites i realitats de la dieta

Servei d'Oncologia Mèdica: el càncer

Dieta saludable: hi ha una forta evidència que les persones poden reduir el seu risc de càncer mitjançant l’adopció d’hàbits alimentaris i d’activitat saludables. Font: Generalitat de Catalunya

Una dieta rica en fibra, especialment la procedent de cereals, així com les llavors de cereals, s’associa a una reducció del risc de càncer de còlon i recte. No obstant això, no hi ha evidència que una dieta rica en fruites, vegetals o fibres procedents de llegums puguin reduir el risc de càncer de còlon. Sí que està constatat, d’altra banda, que una dieta rica en fruites i vegetals sí que contribueix a reduir el risc global de càncer i de malalties cardiovasculars.

Exercici físic i càncer

L’activitat física és fonamental en les mesures per a lluitar contra el sobrepès i l’obesitat. L’exercici físic redueix el risc de càncer de mama fins a un 20% i el de còlon i recte d’un 20-25% i contribueix en reduir la mortalitat després de ser operat per un càncer colorectal en una proporció similar a la que aporta la quimioteràpia.

Càncer de pulmó i tabac

El tabac és un factor de risc directe: el 87% de tots els casos d’aquest tipus de càncer estan directament relacionats. No hi ha un risc 0: com més es fuma, més risc. Es calcula que fumar un paquet al dia augmenta per 20 el risc de patir aquesta malaltia i, pel que fa als fumadors passius, el tabac augmenta el risc en un 30%. Deixar de fumar redueix el risc significativament a partir dels 5 anys i encara segueix en major risc transcorreguts 25 anys.

Així mateix, el tabac no sols és la causa més important del càncer de pulmó, ja que hi ha 16 localitzacions en què també està implicat: cavitat nasal, faringe, boca, laringe, esòfag, pulmó, leucèmia mieloide aguda, fetge, estómac, pàncrees, ronyó, uretra, intestí, ovaris, cèrvix i bufeta.

Pel que fa a la situació actual de l’hàbit de fumar, en dades de l’Enquesta Europea de Salut d’Espanya de l’INE (2014), un 37,4% dels homes mai ha fumat, i un 60% de les fones; el 32,2% dels homes és exfumador i el 19,5% de les dones; el 27,6% dels homes és fumador diari i el 186% de les dones; i el 2,9% dels homes ho fa ocasionalment enfront l’1,9% de les dones.

Servei d'Oncologia Mèdica: el càncer

Consum d’alcohol a Europa (en litres per adult i any)

Alcohol i càncer

S’ha demostrat la seva implicació en càncer de cavitat oral,  faringe, laringe i esòfag, on té un paper important l’associació amb el tabac. També és un factor de risc reconegut en el càncer de fetge.

En altres neoplàsies, la seva implicació no és tan determinant però és un factor que afegeix risc en el càncer colorectal i de mama.

Exposició al sol i càncer de pell

L’exposició a les radiacions ultraviolades tant d’origen solar com les provinents de llits o cabines de bronzejat són la causa fonamental del càncer cutani. Es calcula que el 85% dels càncers de pell són deguts a exposició excessiva al sol. L’exposició artificial (llits o cabines de bronzejat) per motius estètics, no són recomanables: s’estima que un 8% de melanomes són deguts a aquestes sessions. De fet, n’augmenten el risc fins en un 20%, i cada exposició addicional ho fa en un 1,8%.

L’ús regular de cremes protectores solars (amb un índex de protecció del 15% o superior) redueix el risc de càncer cutani entre un 40-50%.

I què podem fer per reduir el risc de tenir un càncer de còlon o recte?

 • Normopes
 • Exercici físic
 • Ingesta regular de fibra i llavors de cereals
 • Reduir ingesta de carn vermella i sobretot de carn processada
 • Reduir el consum d’alcohol
 • No fumar
 • Prendre una aspirina infantil (amb consulta prèvia al metge).

I de tenir un càncer de mama?

 • Normopes
 • Alletament matern
 • Exercici físic
 • Reduir consum alcohol
 • Maternitat més precoç
 • Augmentar el nombre de parts.

I de tenir un càncer de pulmó?

 • No fumar, ni activa ni passivament
 • Evitar en la mesura del possible la contaminació laboral i ambiental.

Aspirina i càncer: píndola màgica?

 • El seu ús regular redueix la incidència i mortalitat del càncer, sobretot el de còlon i recte.
 • El seu ús regular també redueix la mortalitat per causes cardiovasculars.
 • El seu ús està relacionat però amb un augment del risc d’ictus i de sagnat digestiu.
 • Cal que sigui el metge qui estableixi el balanç de risc /benefici d’aquest tractament.

Dr. Miquel Nogué Aliguer
Cap de Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital General de Granollers

 

Potser també t’interessa:

 • Càncer: prevenció, detecció, tractament, diagnòstic, viure amb càncer, professionals, registre de càncer (via Generalitat de Catalunya)
 • Codi europeu contra el càncer (via Generalitat de Catalunya).
By |2018-03-09T14:23:35+00:00març 9th, 2018|Oncologia|0 Comments