L’Hospital inicia un programa per a la prevenció de les infeccions després de la cirurgia

Les infeccions postoperatòries són una complicació inherent a la cirurgia. Els bacteris de la pell del pacient i els que allotgen els tractes intestinal, urinari i respiratori de l’organisme poden arribar fins a les ferides quirúrgiques i provocar infeccions en el període postoperatori. En l’actualitat, la infecció postoperatòria és la més freqüent de les que es poden adquirir durant l’ingrés en un hospital a Europa. A més de la complicació en la salut que suposa pel pacient, aquestes infeccions provoquen un important cost pel sistema sanitari, per l’increment de l’estada hospitalària, la despesa antibiòtica, l’augment d’ingrés a UCI o els reingressos. S’estima que a Catalunya el cost econòmic de les infeccions relacionades amb les institucions sanitàries representa uns trenta milions d’euros cada any per al sistema sanitari.

La lluita contra aquest tipus d’infecció ha estat una constant des de l’inici de la cirurgia moderna i s’han descrit nombroses mesures per tal d’evitar-la o minimitzar-la. Durant les últimes dècades, s’ha popularitzat una estratègia per disminuir la infecció postoperatòria, basada en l’agrupació d’un número limitat (4-6) de les millors mesures preventives en “paquets de mesures” o bundles, en la seva expressió anglesa. Aquesta estratègia de bundles s’ha mostrat exitosa en experiències estatals i internacionals en diversos tipus de cirurgia.

Pla per reduir les infeccions després de la cirurgia

Quiròfan de l’Hospital General de Granollers

Durant 2017, un equip interdisciplinari de professionals de l’Hospital General de Granollers, dirigit des de la Comissió d’Infeccions i compost per metges i infermeres de diversos serveis quirúrgics, han revisat tota l’evidència científica existent a fi de dissenyar un recull de mesures preventives per disminuir la infecció postoperatòria a l’Hospital. Tot i que les dades anuals de l’Hospital recollides pel sistema de Vigilància de la Infecció Nosocomial a Catalunya (VINCat), són homologables a la resta de Catalunya, els professionals creuen que sempre hi ha marge de millora i han emprès aquesta iniciativa per actualitzar i difondre les millors mesures de prevenció d’infecció dins l’Hospital. El document de Prevenció de la Infecció Quirúrgica (PREVINQ), presentat aquest mes de gener a l’Hospital General de Granollers, recull un total de 25 mesures de prevenció que seran implantades durant 2018 en tots els serveis de cirurgia i les àrees quirúrgiques de l’hospital.

Pla per reduir les infeccions després de la cirurgia

Infeccions relacionades amb l’assistència sanitària (Font: Departament de Salut)

La iniciativa de l’Hospital General de Granollers ha coincidit en el temps amb una similar del Departament de Salut per elaborar un programa que redueixi les infeccions quirúrgiques en els hospitals de Catalunya, que s’ha denominat PRENVINQ-CAT. El grup de treball de PRENVINQ-CAT l’han constituït 11 professionals de diverses especialitats relacionades amb la infecció en cirurgia de diferents hospitals de Catalunya i en ell ha participat activament l’Hospital General de Granollers. Les mesures seleccionades que els equips quirúrgics dels diferents hospitals haurien d’aplicar, són: una dutxa preoperatòria, amb sabó antisèptic; l’administració adequada d’antibiòtic profilàctic; el maneig correcte del pèl cutani, no eliminant-lo en cas que no sigui necessari; la correcta descontaminació de la zona de la pell en què es fa la incisió; un bon control dels nivells de glucosa en el període operatori, i l’aplicació de mesures per mantenir la temperatura corporal del pacient en 36 °C durant tot el procediment.

El programa PREVINQ-CAT es basa en una prova pilot realitzada a 2016 a Catalunya per la implementació d’un paquet de mesures per prevenir les infeccions quirúrgiques en intervencions colorectals, donat que és una de les gravades amb més infecció postoperatòria. El desenvolupament del bundle colorectal va ser liderat també des de Granollers i durant el primer any d’implantació ha aconseguit una reducció del 25% de les infeccions respecte de l’any 2015 a tot Catalunya.

Dr. Josep M. Badia
Director del Servei de Cirurgia i Especialitats, Hospital General de Granollers i Hospital de Sant Celoni
Professor de cirurgia, Universitat Internacional de Catalunya

Informació relacionada:

By |2018-02-07T16:07:56+00:00febrer 7th, 2018|Cirurgia|0 Comments