Millorem la comunicació amb els nostres clients

Campanya per potenciar l’ús de l'APP de l'Hospital Un dels grans reptes de futur de qualsevol centre hospitalari és comunicar més i millor amb l’usuari: fer que el ciutadà que ens visita entengui la seva patologia i participi en el seu procés assistencial i, d’altra banda, fer-li arribar una informació completa i actualitzada sobre les [...]